Periodiek schoonmaker kantoren M/V – Voltijds contract regio Deinze

(English below)

Functieomschrijving

 • Periodiek kantoor/bedrijfsonderhoud
 • Periodiek sanitair - refter - kleedruimten onderhoud
 • Onderhoud van gemeenschappelijke delen en residenties

Profiel

 • Je bent gedreven en hebt een goede werkmentaliteit
 • Om 06u00 s ’morgens start uw eerste klant
 • Je beschikt over een rijbewijs B
 • Je spreekt de Nederlandse en/of Engelse taal
 • Je bent flexibel- leergierig
 • Werken in teamverband is een must
 • Verantwoordelijkheid voor je werkplek en orde voor je materiaal en bedrijfsvoertuig

Jobgerelateerde competenties

 • Stof afnemen, afval sorteren en vuilnisbakken leegmaken
 • Oppervlakken schoonmaken met een: Automatisch schoonmaakapparaat (schrobzuigmachine)
 • Schoonmaakproducten en het materieel klaarmaken
  Gladde zones afbakenen
 • Vloeren en meubilair schoonmaken
 • Schoonmaakmaterieel schoonmaken en onderhouden
 • Het basisonderhoud van apparaten en uitrustingen uitvoeren
 • Afval verwijderen (huishoudelijk, industrieel)
  Vuilnisbakken en containers naar buiten brengen voor ophaling
 • Toiletten en keukens schoonmaken
  De handdoek- en zeepverdelers bijvullen
 • Glazen oppervlakken op het gelijkvloers schoonmaken (ramen, wanden, spiegels, ...)
 • De opvolgdocumenten (uurrooster, plaats, ...) invullen en de betrokkenen informeren over afwijkingen

Aanbod

 • We werken van maandag t.e.m. vrijdag ( geen avond en of weekendwerk )
 • Je werkt samen met een collega
 • Correcte verloning en op vaste tijdstippen (voorschot + eindafrekening)
 • Voltijdse job van onbepaalde duur (geen interim contract)
 • Werk met de juiste-, kwalitatieve machines en materialen
 • Opleiding en begeleiding
 • Werkverkeer met bedrijfsvoertuig (mobiliteit en verplaatsing vergoeding )
 • Werkkledij vergoeding
 • Werkkledij
 • ARAB vergoeding
 • Instappen in het systeem van maaltijdcheques vanaf 2 jaar anciënniteit

Je komt terecht in een jong bedrijf, dat samen met jou verder wil groeien. Na een grondige opleiding, zal je je aangeleerde reinigingstechnieken kunnen toepassen. Samen met je collega’s ervaar je uiteenlopende poetsopdrachten met kwalitatieve materialen en producten.

Interesse?

Mail uw CV en motivatiebrief naar info@comfortcleaning.be. We lezen het meteen en nodigen je uit voor een afspraak op kantoor. Of stel je je liever telefonisch voor? Geef ons dan zeker een seintje!


Periodical office cleaner M/F - Full-time contract

Tasks

 • Periodic offices/company maintenance
 • Periodic sanitary facilities - refectory- changing rooms
 • Periodic maintenance of common parts

Profile

 • You are driven and have a good work mentality
 • You start at the first customer at 6 AM
 • You have a driving licence B
 • You speak Dutch and/or English
 • You are flexible and eager to learn
 • Teamwork is a must
 • You are a responsible person who keeps your workplace, your material and company car clean and orderly

Job-related competencies

 • Dusting, sorting waste and emptying bins
 • Cleaning surfaces with a: automatic cleaning device (scrubber dryer)
 • Prepare cleaning products and equipment
 • Demacrate smooth zones
 • Cleaning Floors and furniture
 • Cleaning and maintainig cleaning equipment
 • Perform basic maintenance of aplliances and equipment
 • Waste disposal (domerstic, undustrial)
 • Take out trash cans and containers for collection
 • Cleaning toilets and kitchens
 • Refill the towel and soap dispensers
 • Cleaning glass surfaces on the ground floor (windows, walls, mirrors,...)
 • Fill in the follow-up documents (timetable, place,..) and inform those involved about deviations

Offer

 • We work from Monday to Friday (no evening or weekend work)
 • You work together with a colleague
 • Correct pay at fixed times (advance + final settlement)
 • Full-time job of indefinite duration (no interim contract)
 • Working with the right, high- quality machines and materials
 • Training and guidance
 • Work trafic wih a commercial vehicle (mobility and travel allowance)
 • Compensation for work clothes
 • Working clothes
 • ARAB compensation
 • After 2 years of working for us, you'll receive meal vouchers

You will be working in a young company that wants to grow with you. After a thorough training, you will be able to apply the cleaning techniques you have learned. Together with your colleagues, you will experience various cleaning assignments with quality materials and products.

Interested?

Mail your resume and motivation letter to info@comfortcleaning.be. We will read it immediately and invite you for an appointment at the office. Or would you prefer to introduce yourself over the phone? Then be sure to give us a call!

Terug naar boven