Dakgoten ledigen en ontstoppen

Reinigen van uw dakgoot, bak, kil, hang en platten daken

De dakgoot is naast de afleider van uw regenwater, ook een verzamelplaats voor vervuiling. Een verstopping van uw regenbuizen ligt op de loer wanneer u de dakgoot niet voldoende hebt onderhouden.

In de lente kan dit gaan van de bloei van bomen, struiken en planten, tot de nesten en etensresten van vogels. Naar de zomer toe zijn dit meer de mossen van uw dak die volledig uitdrogen en versteend naar beneden vallen in de dakgoot. De herfst is vaak de periode met het meeste regen en wind, weelderige mosgroei op daken maar ook het vallen van het blad. Terwijl in de winter een goot best volledig gereinigd bij eventuele sneeuwval.

Beste periode voor een reiniging

Het reinigen van de goten dient minimaal 1 per jaar te worden uitgevoerd en bij voorkeur tot 2 maal per jaar. De meest aangewezen periode voor de dakgoot te reinigen is november en mei. Bij een verstopte dakgoot is de kans op waterschade vrij groot, maar waterinfiltratie via de binnenzijde van het dakbeschot dient zeker voorkomen te worden. Indien je bij een hevige regenbui het water over de dakgoot ziet lopen, is het hoogtijd voor een interventie door Comfort Cleaning.

Aangezien tegenwoordig meer woningen hun regenwater recupereren voor gebruik van toilet, wasmachine enz.. dient de regenwaterput zou zuiver als mogelijk te worden gehouden. Een verstopping tussen het traject van de dakgoot en regenwaterput, hiermee bedoelen we dan in de verticale afleider of in de horizontale afvoerbuizen onder het terras naar de regenwaterput, dienen we te allen tijde te voorkomen. Hier kan men niet meer spreken van onderhoud maar dienen we de verstopte afvoerleidingen mechanisch te ontstoppen. Op regelmatige en / of urgente basis dienst doen op Comfort Cleaning is dus zeker en vast aangewezen.

Het reinigen van de omlijsting van de dakgoot of dakgootoversteek, kan op de eenzelfde tijd worden uitgevoerd, alsook het ledigen en het verwijderingen van bevuiling en algen in de regenput behoort tot onze taken.

Terug naar boven