Reinigen regenwaterput

Ledigen, reinigen en ontsmetten regenwaterput

Het reinigen van de regenwaterput is een schoonmaak opdracht waar er geen frequente maar toch een jaarlijkse aandacht aan moet worden besteed. We merken 2 piekperiodes op voor het reinigen van de regenwaterput nl. na het vallen van het blad en wanneer de bloei in het water komt. De vervuiling die in uw regenwaterput kan aanwezig zijn gaat van blad, tak afval, atmosferisch stof, mossen, uitwerpselen van vogels, dierenkrengen en steenpuin.

Het reinigen van dakgoten interieur kan problemen voorkomen naar verstopping van de regen en afvoerbuis of bezinksel van de regenwaterput. Controleer zeker uw plat dak en verwijdering ophoping van mos en bladafval tijdig. Daarbij komend, bij een niet-gescheiden stelsel van regen- en afvalwater kan de verstopping van de sifonput ook voor problemen zorgen in de regenput. Vervang alsook tijdig de filters van uw regenwaterpomp en heeft u een filter in de regenwaterput schenk deze zeker de nodige aandacht.

Intensief gebruikte regenwaterputten dienen zeker jaarlijks te worden gereinigd aangezien dit water die voor diverse toepassing wordt gebruikt, besmet kan zijn. Het ledigen van de regenwaterput en een intensieve stoomreiniging en slibverwijdering is dan zeker een must, voor iedereen die regenwatertoepassing gebruikt. Het vervuilde water wordt weggepompt en opgevangen via de vrachtwagen, vervolgens gaan we het slib verwijderen met een aanzuigdarm en vacuümpomp.

De cilinderwand, vloerplaat en bovenwand worden onder hoge druk gereinigd. Indien nodig, ontsmetten door middel van chloorgranulaat. De aanzuigdarm wordt op de juiste hoogte gebracht, zo verkleint de kans dat er slib vanaf de bodem wordt gezogen. De regenwaterput kan gedeeltelijk worden opgevuld met water. Ga NOOIT alleen in uw regenwaterput, een lege regenwaterput bevat heel weinig zuurstof, waardoor de kans op stikgevaar heel groot is. Een noodevacuatie door het nauwe mangat m.b.v. brandweerdiensten wenst immers niemand.

Terug naar boven