Droogijsstralen te Mechelen

, Realisaties

Droogijsstralen en dieptereiniging van de machinekamer v/d waterstuw te Mechelen

In opdracht van de @Vlaamse Waterweg stond Comfort Cleaning in voor de dieptereiniging van de machinekamer tot bediening van de sluis .

Meer bepaald de machineaandrijving van de hijskatrol en zijn omgeving werden o.a. met de hulp van droogijsstralen aan een grondige reiniging onderworpen .

De 4 hefkatrollen en de gehele machinekamer van deze bekende waterstuw te Mechelen , staan terug in uitmuntende staat .

We kijken alvast uit naar het volgend sluizen project met @de Vlaams Waterweg.

Terug naar boven