Asbest dak ontmossen? Een dagelijkse vraag bij Comfort Cleaning

Asbest voorzorgen en maatregelen

Is een asbestdak ontmossen verboden of niet? Hoe zit de vork nu in de steel? Op deze pagina vind je hoe je kan weten of je dak asbest bevat, waarom het verboden is asbest daken en gevels te ontmossen en hoe je je asbest moet laten verwijderen.

1. Bevat je dak asbest?

Voor we je dak ontmossen of reinigen moeten we zeker weten of je dak al dan niet asbest bevat. Dit kan op 2 manieren getest worden.

1.1. Asbest analyse door erkend labo

Het herkennen van asbesthoudende materialen (leien, golfplaten, e.d.) op basis van visuele kenmerken zoals uitzicht, afmetingen, randen... is slechts indicatief. Enkel een asbestanalyse door een erkend labo kan zekerheid bieden.

Comfort Cleaning neemt bij u ter plaatste een staalafname af en laat deze door het erkend labo ECCA verwerken.

Vraag nu uw test aan bij Comfort Cleaning


ECCA is een onafhankelijk laboratorium geaccrediteerd door BELAC volgens ISO 17025 nr. 051-TEST. Erkend door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), het Departement Omgeving en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

Na staalafname ontvangt u al 48u later een officieel rapport waarin u de resultaten van hechtgebonden en niet hechtgebonden aanwezigheid van asbest kan terug vinden.

www.ecca.be

1.2. NT-markering, fabricagedatum en productnaam

Ook op basis van de NT-markering, fabricagedatum, productnaam, ... kan je weten of er asbest in je dakbedekking verwerkt is:

Herkennen asbest kunstleien:

Herkennen Asbest kunstleien

Midden jaren '80 startten diverse producenten met de productie van niet-asbesthoudende vezelcement toepassingen. Deze kunstleien kunnen herkend worden aan de vermelding ‘N’ of, vaker, ‘NT’ voor.

Golfplaten zonder asbest herkent u ook aan de afgesneden hoek. Bovendien is er aan golfplaten in vezelcement (zonder asbest) een verstevigingsbandje aangebracht dat ze onderscheidt van de oude, asbesthoudende golfplaten.

Een andere ‘truc’ is de vlamtest: ga met een aansteker over de zichtbare vezelbundels (aan een hoek of op een plaats waar de plaat gebroken is). Als de vezels gloeien wanneer u er met een vlam overgaat, maar niet vernield worden door de vlam, is de kans zeer groot dat het om asbest gaat.

New Technology

Bij erkende laboratoria kan u een 100% uitsluitsel verkrijgen of uw leien asbest bevatten.

Even nog alle op een rij:

NT-markering

Zie je een NT-markering (NT staat voor New Technology) op de achterkant van de leien? Dan is jouw dakbedekking asbestvrij.

Fabricagedatum

Geen NT-markering? Geen nood! Kijk naar de fabricagedatum. Werden jouw leien geproduceerd na 1996? Dan kan je op je twee oren slapen: er zit geen asbest in. Werden ze vóór 1990 geproduceerd? Dan zijn de leien asbesthoudend.

Productnaam

Wat als de leien na 1990 maar voor 1996 gefabriceerd werden? Kijk dan naar de productbenaming. Leien van het type Alterna of Stonit uit die periode zijn asbestvrij. Leien met de productnaam Eterna, Multex, Big Ben of Country zijn asbesthoudend.

Afmetingen

Ken je de productnaam van je leien niet? Kijk dan naar het formaat. Leien met de afmetingen 40 x 20 cm of 40 x 24 cm bevatten asbest. Grotere leien, met de afmetingen 60 x 40 cm, 60 x 32 cm, 40 x 27 cm en 45 x 32 cm, zijn asbestvrij.

Zichtbare vezels

Wijkt het formaat af van de bovenstaande afmetingen? Dan biedt de breuktest mogelijk uitsluitsel. Heb je een beschadigde of gebroken lei? Kijk dan naar de breuklijn. Zie je grote, witte vezels? Dan gaat het om asbesthoudende leien. Zie je veel, fijne haartjes, dan zijn de leien asbestvrij.

Voor meer info:

2. Mijn dak bevat asbest: mag ik ontmossen met hogedrukreiniging of stoomreiniging?

Het ontmossen van asbest daken en gevels door afborstelen, schuren of hogedruk/stoomreiniging is verboden door zowel de Vlaamse milieuwetgeving als de federale arbeidswetgeving. Door het ontmossen wordt het oppervlak van asbest materiaal sterk beschadigd. Door deze handelingen worden grote hoeveelheden vrije asbestvezels in het stof en/of de nevel verspreid naar de omgeving. Verhardingen en bodem raken zo verontreinigd met de risicovolle, vrije asbestvezels die zo fijn en volatiel zijn dat ze na opdrogen rondzweven en zich gemakkelijk verspreiden in de lucht. Dan kunnen ze ingeademd worden en diep in de longen de longblaasjes bereiken. Er is geen veilig en milieuvriendelijk alternatief voor het ontmossen van asbesthoudende dakbedekkingen. Alle bewerkingen maken asbestvezels los. Het enige wat u kunt doen, is het mos op uw dak laten en een vervanging door nieuwe materiaal inplannen. Onze erkende partner voor verwijdering van asbest leien en plaatsen van nieuwe dakbedekking is Dakwerken Naessens NV (www.dakwerken.be - Pedro De Wever - Tel: 09 388 59 06 - pedro.wever@dakwerken.com).

3. Wat moet verwijderd worden?

Voorlopig bestaat er nog geen verplichting om asbest te verwijderen. De OVAM stelt dit jaar wel een actieplan Asbestafbouw voor aan de Vlaamse regering. Recente studies toonden aan dat asbesttoepassingen zoals asbestcement daken en gevels door verwering en veroudering de asbestvezels minder binden en loslaten. Daarom besliste de Vlaamse regering in 2014 om gefaseerd tegen uiterlijk 2040 risicovolle asbesttoepassingen versneld te verwijderen.

4. Mag ik als particulier zelf asbest verwijderen?

Hechtgebonden toepassingen in goede staat mag u als particulier zelf verwijderen met de nodige voorzorgsmaatregelen. U kunt hiervoor ook een beroep doen op een gewone aannemer met opgeleid personeel. Kies dan wel een aannemer waarvan de uitvoerende werknemers over het jaarlijkse opleidingsattest “eenvoudige handelingen” beschikken.

Volgende asbesttoepassingen mogen werknemers verwijderen volgens de arbeidswetgeving:

 • Hechtgebonden asbest die niet beschadigd is of waarbij er geen vrije vezels zichtbaar zijn en waarbij verwijdering geen aanleiding geeft tot een wijziging van de toestand;
 • Hechtgebonden asbest die beschadigd is of waarbij er vrije vezels zichtbaar zijn en die verwerkt is in een buitentoepassing waarbij geen derden aanwezig zijn, voor zover de verwijdering geen aanleiding geeft tot een wijziging van de toestand;
 • Asbesthoudende dichtingen of pakkingen, koorden, geweven materialen, remvoeringen en analoge materialen;
 • Losgebonden asbesthoudend plaatmateriaal, asbestkarton, voor zover het asbest gefixeerd is en het eenvoudig gedemonteerd, weggenomen en verpakt kan worden zonder de asbesthoudende materialen te breken of te beschadigen;
 • Asbestcontaminatie in een lokaal, ruimte, gebouw of technische installatie waarbij er geen zichtbare asbestresten aanwezig zijn, voor zover het lokaal, de ruimte, het gebouw of de technische installatie gereinigd wordt met stofzuigers met een absoluutfilter en door middel van vochtige doeken.

Elke werf met werkzaamheden die werknemers blootstellen aan asbest moet gemeld worden aan de met toezicht belaste ambtenaar van de FOD WASO, aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk en aan de betrokken werknemers zelf.

Niet-hechtgebonden toepassingen
moeten verwijderd worden door een erkend asbestverwijderaar, maar ook voor sterk beschadigde, verweerde of moeilijk te verwijderen hechtgebonden toepassingen is dit aangewezen, in het bijzonder in binnenruimtes. Zonder gespecialiseerde kennis en uitrusting is de kans reëel dat er belangrijke hoeveelheden asbestvezels in de omgevingslucht terechtkomen. Een erkend asbestverwijderaar werkt met aangepaste apparatuur en beschermingsmiddelen en zijn werknemers genoten een aanvullende opleiding voor couveusezakmethode of de hermetisch afgesloten zone. Deze opleiding duurt 32 uur en wordt aangevuld met een jaarlijkse bijscholing van 8 uur.

Enkele mijlpalen in de Asbest geschiedenis

 • In 1998 verbod op asbestproductie door Belgische overheid.
 • In 2001 verbod van gebruiken en verhandelen van alle toepassing van asbest in België.
 • Sinds 2005 algemeen Europees verbod op verbruik – gebruik en verhandelen in alle asbestsoorten.

5. Sancties

Milieuhandhavers en arbeidsinspectie moeten streng optreden tegen deze misdrijven. De uitvoerende aannemer, maar ook de gebouweigenaar, riskeren zware saneringskosten voor de reiniging en de sanering van de omgeving en de bodem. De meeste aannemers weten dat het ontmossen van asbest daken verboden is. Het zijn dan ook vaak malafide en niet in België geregistreerde aannemers die deze werken uitvoeren en absoluut niet reglementair in Vlaanderen opereren. Laat u niks wijsmaken, plan beter een vervanging van uw asbest dak of -gevel in, dit is sowieso op termijn een besparing en u riskeert geen vervolging.

Deze toezichthouders beschikken over verschillende instrumenten om op te treden bij schendingen:

 • raadgeving;
 • aanmaning;
 • bestuurlijke maatregel opleggen;
 • veiligheidsmaatregel nemen;
 • proces-verbaal opstellen.
Asbest voorzorgen en maatregelen

6. Asbestbeleid Vlaamse Regering - Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig te maken

De Vlaamse Regering gaf op 20 juli 2018 haar goedkeuring aan het Actieplan Asbestafbouw (beslissing VR) voor de verdere uitrol van het asbestafbouwbeleid door de OVAM in het Vlaamse Gewest. Het doel van dit asbestafbouwbeleid is om Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbest veilig te maken.

Het actieplan rust op volgende pijlers:

 • asbest inventarisatie tegen 2032
 • versnelde verwijdering van risicovolle asbest toepassingen;
 • ondersteuning van asbestverwijdering;
 • voorbeeldfunctie voor de overheid.
 • Woningpas Vlaanderen

Ondersteuning en subsidiëring asbest afbouw voor de burger

https://www.ovam.be/ondersteun......
Erkende Partner voor verwijdering van asbest leien en plaatsen van nieuwe dakbedekking

Dakgroep Naessens NV
Leenstraat 135
9870 Zulte
www.dakwerken.com

Contactpersoon: Pedro De Wever
Tel: 09 388 59 06
Mail: pedro.wever@dakwerken.com

Bronnen:

www.eternit.be
www.ovam.be

Schermafbeelding 2020 05 19 om 14 32 50