Partnership Derudder Cleaning

PARTNERSHIP COMFORT CLEANING


Comfort Cleaning - Zulte is een allround schoonmaakbedrijf dat zich toespitst op de industriële reiniging en bouwschoonmaak. Om een antwoord te kunnen bieden op elke vraag van onze klant, werken wij samen met Derudder Cleaning uit Deerlijk. Wij doen een beroep op Derudder Cleaning wanneer de klant een opdracht heeft die vraagt om een uiterst precieze aanpak van werken die zwaar machinaal verzet vereisen. Het partnership is tot stand gekomen om de klant een nog betere service te kunnen bieden.

DERUDDER CLEANING

Comfort Cleaning en Derudder Cleaning werken al een een aantal jaar samen. Bij gezamenlijke opdrachten komt de kracht van het partnership pas echt tot uiting. Als er een grote zuigkracht, debietverzet en/of opslagkracht wordt gevraagd, dan staat Derudder Cleaning klaar met industriële wagens en professionele bedieners om, samen met ons, het probleem van de klant zo goed en zo snel mogelijk op te lossen. Derudder Cleaning heeft heel wat specialisaties in zijn portfolio.

Activiteiten:

  • reinigen van tanks, putten, riolen, cyclonen, warmtewisselaars, bekkens, boten …
  • opzuigen van zuren, afvalstoffen, droge stoffen …
  • camera-onderzoek bij controle van afvoeren, leidingen en riolen
  • geurdetectie en lekopsporing
  • transport van vloeibaar afval, slib, vet en oliehoudend afval
  • stockeren van vloeibaar afval, slib, vet, oliehoudend afval en vaste stoffen

Ons partnership met Derudder Cleaning maakt dat we samen elke uitdaging het hoofd kunnen bieden!

Derudder Cleaning