Wetswijziging aangifte werken aannemer schoonmaak 2024

Als klant ontvangt u een bericht in uw E-BOX m.b.t. bevestiging van een contract aangifte door uw aannemer.

Graag wensen we dit even beknopt toe te lichten.

Dit document kan u herkennen zoals het voorbeeld document aangifte van werken.

In de schoonmaaksector paritair comité 121 dienen we vanaf 01/01/2024 ongeacht het drempelbedrag alle werken in onroerende staat, zowel eenmalige opdrachten als periodieke opdrachten, aan te geven bij de sociale zekerheid ondernemingen.

U heeft zelf geen enkele administratieve verplichting en dit document is louter ter klassement.

Met deze aangifte heeft Comfort Cleaning zijn administratieve verplichting voldaan om onze activiteiten aan te geven op uw locatie.

Wanneer heeft de opdrachtgever wel een administratieve verplichting in de aangifte van werken?

Wanneer Comfort Cleaning dient werken uit te voeren in onroerende staat, in opdracht voor een hoofdaannemer die door een bouwheer is aangesteld. Dan dient de hoofdaannemer de onderaannemer Comfort Cleaning op te nemen in de reeds bestaande aangifte van werken.

Deze aanpassing in de wetgeving van aangifte van werken in onroerende staat, is een voorbereiding op het nieuwe systeem dat overheid wenst toe te passen van check in – check out op arbeid prestaties. De schoonmaaksector staat als model voor andere sectoren om vanaf 01/04/2024 alle prestaties per persoon op de aangegeven werken in te checken en out te checken. De registratieplicht voor schoonmaakactiviteiten geldt voor alle aangegeven werken in onroerende staat, deze administratieve plicht dient Comfort Cleaning zelf toe te passen.

Meer informatie over de aangepaste wetgeving in de schoonmaaksector kan u via onderstaande link terugvinden:

www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/ddt...

Controle opdrachtgever op inhoudingsplicht aannemer

De sociale zekerheid ondernemingen vraagt steeds aan de opdrachtgever een controle uit te voeren op inhoudingsplicht naar de betrokken aannemer. Deze controle kan u eenvoudig uitvoeren door ons btw-nummer in te vullen op onderstaande link.

U dient enkel ons nummer 0454 705 019 in te voeren en zo heeft u in 1 oogwenk een beeld of ons bedrijf schuldvrij is m.b.t. FOD Financiën en sociale zekerheid:
www.checkinhoudingsplicht.be

Wenst u meer informatie? Contacteer ons dan vrijblijvend.