Graffiti verwijdering

Comfort Cleaning gaat in zee met vervoermaatschappij De Lijn en verzekeringsmaatschappij Ethias.

Verzekeringsmaatschappij Ethias , De Lijn Vlaanderen en Comfort Cleaning slaan de handen in elkaar. Voor de verwijdering van graffiti op alle bus en tramstellen van De Lijn in de Vlaamse provincies. De uitdaging was een techniek creëren, waardoor de graffiti kan verwijderd worden zonder bijkomende schade te berokken aan de ondergrond.

Omwille van de verschillende ondergronden zoals : glas – rubber – kunststof- stickers en lakwerk, ging een jarenlang onderzoek van methodiek hiermee gepaard. Na uitvoering van verschillende testcases in samenwerking met het team van Ethias en De Lijn werd uiteindelijk het verwachte resultaat geboekt. We mogen dan alsook terecht trots zijn op deze unieke kans , en gaan met de volle 100 % dit engagement aan.

“Graffiti is art, but we remove it quick and smart “

Graffitiverwijdering: hoe doen we dat?

Graffiti kan op diverse manieren verwijderd worden. De te gebruiken methode is afhankelijk van de te reinigen ondergrond en specifiek met de 'pijngrens' van deze ondergrond. Afhankelijk van de ondergrond passen wij de volgende methodes toe:

Wegstralen

Dit kan alleen indien de graffiti minder hard is dan de ondergrond.
Indien de graffiti harder is dan de ondergrond en er wordt gestraald, zal de graffiti wel verdwijnen, maar de ondergrond dusdanig beschadigen dat een afdruk van de graffiti in reliëf achterblijft.


Heet water onder druk

Dit is de meest milde oplossing, maar is lang niet altijd afdoende omdat de benodigde druk hiervoor vaak hoger is dan de 'pijngrens' van de ondergrond. Hierdoor zal opnieuw schade ontstaan.

Strippen

Strippers (afbijten) worden altijd gebruikt in combinatie heet water onder druk om restanten uit de ondergrond te verwijderen.
Strippers kunnen ook worden toegepast op niet-poreuze ondergronden, waarbij de graffiti 'op' de ondergrond ligt.

Afhankelijk van de te behandelen ondergrond, zal door onze deskundigen een voorstel worden gedaan om één of meerdere van bovenstaande behandelmethoden toe te passen.

In vele gevallen is het noodzakelijk dat een proefstuk wordt gezet om het resultaat te onderzoeken.

Terug naar boven