De sjouwer

Comfort Cleaning werd ingeschakeld door de Provincie West-Vlaanderen – dienst gebouwen.

Het monument “De sjouwer” – Aalbeke, staat symbool als herinnering voor de grensarbeiders in België en Frankrijk.

Een reiniging en graffiti verwijdering waren opportuun, en bijkomend werd vooraleer er een beschermende anti graffiti coating werd aangebracht, alsook de problematiek van lokale betonrot aangepakt .

Een goede samenwerking tussen Comfort Cleaning en Erfgoed Vlaanderen.
Meer informatie over erfgoed-monumentenzorg

Terug naar boven