Ontmossen van daken en reinigen van opritten

Ontmossen van daken

Een dak ontmossen bestaat uit een aantal stappen. Naargelang het type pan kan de reiniging methode verschillen maar alsook de bescherming of onderhoud methode. De manier hoe we het dak bereiken a.d.v. ladder, stelling en/of lift hangt af van de hoogte van de kroonlijst, de hellingsgraad maar ook van de soort pan.

We kunnen de pannen grofweg indelen in de volgende groepen:

 • Klei pan
 • Betonpan
 • Natuursteenleien
 • Kunstleien

Vooraleer een dakreiniging wordt opgestart dient dus de reinigingsmethode en beschermingsmethode te worden bepaald. De eerste stap in de reiniging is de voorbereiding om het vuilwater niet in het afvoer circuit of regenwaterput terecht te laten komen. Hiervoor gebruikt Comfort Cleaning een specifieke methode en machine. Via een biologische methode worden de voorbereiding getroffen om het dak te voorzien van alg en mos vertragende toepassing. Onder het systeem van heet water of stoom worden de pannen gereinigd onder een lagere werkdruk. Het heet water of stoom zal naast het efficiënter reinigen alsook mosdodend werken. Het dak wordt na de reiniging afgewerkt in de geadviseerde beschermingsmethode. Afhankelijk van het type pan kunnen beschermingsmethoden worden gekozen.

 • Biologische alg en mosvertragers
 • Siloxaan hydrofuges ook wel impregnering of coating genoemd
 • Gekleurde dakcoating

We adviseren u graag in de voor en nadelen van de beschermingsmethoden van uw dak.

Na de reiniging werkt Comfort Cleaning uw buitenglas en terras af zodoende zowel uw dak als omgeving gereinigd staan. Kortom wenst Comfort Cleaning zoveel als processen in uw dakreiniging te integreren zodoende we uw dak zo lang als mogelijk mos en algvrij kunnen houden.

Benieuwd naar de prijs voor het ontmossen van jouw dak? Contacteer ons!

Wij ontmossen daken in voornamelijk Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen!

Zijn er pannen die niet of moeilijk kunnen worden gereinigd?

Er zijn pannen die omwille van hun structuur of broosheid anders dienen te worden benaderd, eventueel waar een light versie van een dakreiniging dient te worden voorgesteld om een veilige reiniging zonder schade te kunnen uitvoeren.

Volgende type pannen dienen tijdens een dakreiniging met een specifieke aanpak worden benaderd:

 • Oude Boomse pan
 • Natuursteenlei of schaliën
 • Bourgondische tegelpan

Wat hoort er niet thuis bij een dakreiniging of het ontmossen van een dak:

 • Rekening houdend met alle type pannensoorten kunnen we vaststellen dat een freeskop of vuilfrees absoluut uit den boze is.
 • De werkdruk van een hogedruk of stoomreiniger wordt uitgedrukt in BAR, we kunnen stellen dat geen enkele pan meer druk behoeft dan 200 BAR.
 • Methodes van reiniging onder bleekwater, javel, chloor, loog, natriumhypochloriet, fluorwaterstof of fluoriden.

Welke kleine herstelling kan Comfort Cleaning uitvoeren op mijn dak:

 • Plaatsen van nieuwe hoek – nok – vorst pannen
 • Uitcementeren van de nokpan – plaatsen nieuw open noksysteem
 • Reparatie aan dakgoot en afvoer
 • Plaatsen van dakvensters en nazicht dakvensters
 • Plaatsen van vogelwering in pinnen of draadsysteem
 • Voegen / klein metselwerk schoorsteen

Help, ik heb een Asbest pan - of hoe kan ik asbest pannen herkennen?

Zowel de Vlaamse milieuwetgeving als de federale arbeidswetgeving (KB 16/03/2006) verbieden het ontmossen van asbest daken en gevels door afborstelen, krabben, schuren of hoge-lagedruk/stoomreiniging. Door het ontmossen wordt het oppervlak van asbest materiaal sterk beschadigd. Bekijk hier de volgende documentatie omtrent asbest leien.

Terug naar boven