Vervuilde woning – appartement of bedrijfspand

Een ontruiming eventueel gepaard met afvalontruiming van eenvervuilde woning kan zich opdringen bij diverse situaties.

Vaak wordt Comfort Cleaning gecontacteerd voor een inboedel ontruiming huurschade, erfenis, verkoop, verhuring, sterfgeval, uitzetting, faillissement, collectieve schuldbemiddeling enz… Een leeghaling van eenvervuilde woning kan bestaan uit goederen sorteren, meubelen tijdelijk bewaren, inboedel verhuizen, maar alsook het verwerken van afval via een container voor hout – steenpuin – papier en karton – metaal en restafval behoren tot de mogelijkheden.

Een situatie waar Comfort Cleaning, alsook rekening dient te houden met ongedierte – bedorven voedingswaren – fecaliën, deze ontruimingen van zwaar verwaarloosde gebouwen behoort tot onze activiteiten. Het tijdelijk dichten, afschermen, ontruimen en reinigen van uw gebouw inzake duiven, ongedierte, vandalisme, krakers, daklozen, vluchtelingen, illegale arbeiders, zwerfvuil enz… alsook deze schoonmaak diensten bieden Comfort Cleaning aan.

Naast het luik afvalverwijdering en inboedel ontruiming, staat Comfort Cleaning alsook in voor het borstelschoon zetten van het gebouw. Indien een dieptereiniging zicht opdringt van uw huurwoning, eigendom of algemeen patrimonium, dan kan ons team van uw gebouw algemene reinigingswerken of dieptereiniging van uw verwaarloosd pand uitvoeren.

Comfort Cleaning wordt in deze opdrachten offerte of simulatie opgevraagd door steden en gemeenten, patrimoniumbeheerders, bewindvoerders, verzekeringmaatschappijen, notaris, parket, procureur des konings, sociale huisvestingsmaatschappijen, ocmw, sociaal assistenten, eigenaars enz…

Terug naar boven